دفتر هماهنگی : پونک

HASS LOGO

نماینده اصلی و اولین مجری kocom کره در ایران

KOCOM
KOCOM

پنل آیفون تصویری مدل kc-md-10

 

پنل  آیفون تصویری  مدل kc-md-10

یکی از پنلهای قدیمی آیفون تصویری کوکوم کره است که هنوز هم در اغلب مکانها دیده میشود.

این دستگاه  از پنلهای تصویری میباشدبا وجود اینکه در ظاهر آن نمیشود تشخیص داد.

پنل  آیفون تصویری  مدل kc-md-10  به صورت نو موجود نمیباشد .

ولی در صورت استفاده از آن و احتمال خرابی در قطعه قابل تعمیر ،

 امکان دارد بعد از سرویس و تعویض قطعه مورد نظر دوباره مانند قبل به کار خود ادامه دهد.

 در صورت نیاز به سرویس و یا تعمیر و یا تعویض آن میتوانید

با مشاورین ما در شرکت هاس الکترونیک نماینده اصلی کوکوم در ایران در تماس باشید.