دفتر هماهنگی : پونک

HASS LOGO

نماینده اصلی و اولین مجری kocom کره در ایران

KOCOM
KOCOM

تاریخچه مختصر

ساختمان های هوشمند یا حداقل بحث مفهومی آن ها به اوایل سال های 1980 بر می گردد .
به عنوان مثال در سال 1984، مقاله ای در مجله نیویورک تایمز ،
در مورد تولید ساختمان های نسل جدید که تقریبا هوشمند هستند
و ساختمانهای هوشمند نامیده میشوند ، توسط سازندگان ساختمان ارائه شد .
این ساختمان ها در مقالات به عنوان پیوند دو تکنولوژی
( مدیریت ساختمان به صورت سنتی و ارتباط از راه دور ) تعریف شده اند .
در اوایل سال های 1980 چندین تکنولوژی بزرگ در حال پیشرفت بودند .
یکی از آن ها صنعت ارتباط از راه دور امریکا بود که تحت تاثیر برداشتن محدودیت ها قرار گرفت و شرکت ها ، محصولات ، سرویس ها و ابتکارات جدید وارد بازار ارتباطات شد .
دومین جریان بزرگ که د آن موقع به نظر غیر مربوط و جدا می رسید ،
تولید و پیدایش صنعت کامپیوتر شخصی بود .
در این عصر همچنین اولین ارتباط واقعی بین سازندگان خانه و تکنولوژی پایه ریزی شد .
صنعت ارتباط از راه دور جدید ، فرصتی را در اختیار دارندگان ساختمان گذاشت ،
تا سرویس های تکنولوژی را در ساختمان هایشان به فروش رسانند و به کسب و کار خود رونق دهند .
این کسب و کار جدید به عنوان خدمات استیجاری مشترک ( shared tenant services ) شناخته شده بود .

 

در اینجا چند نمونه از مقالات در مورد تکنولوژی و امنیت ساختمان برای شما ارائه کردیم.

شرکت هاس الکترونیک نماینده اصلی محصولات کره ای کوکوم در ایران