دفتر هماهنگی : پونک

HASS LOGO

نماینده اصلی و اولین مجری kocom کره در ایران

KOCOM
KOCOM

تعمیر آیفون تصویری

در پی تماس تلفنی از طرف مشتری در محله اندرزگو تهران با مشکل قطع صدا و دربازکن آیفون تصویری ساختمان مواجه شده بودند.

متخصصین به سرعت در محل حاضر شدند.

بعد از بررسیهای انجام شده علت قطع صدای مانیتور مدل kcv-a374 کوکوم با نصب ضعیف و نادرست و شلوغ و همچنین ،

نشت آب در رایزر فشار ضعیف که شامل آیفون و تلفن بود تشخیص داده شد ،

که باعث اکسید شدن سویچر آنالوگ کوکوم و خرابی در سیستم گردید.

به دلیل حضور نداشتن مدیریت ساختمان و بدون هماهنگی ایشان سویچر تعویض نشد

و رفع اتصالی توسط متخصصین شرکت هاس الکترونیک انجام شد.

توجه: دراین مورد صدا و در بازکن همزمان قطع شده بود

در اکثر آیفونهای تصویری امروزی سیستم کوکوم یک دیتا از راه سیم صدا، قفل را فعال میکند.

تعمیر

 

رانژه کردن بعد از خرابی

برای مشاوره ، خرید و تعمیر آیفون تصویری کوکوم با شرکت هاس الکترونیک نماینده محصولات کوکوم در تماس باشید .