دفتر هماهنگی : پونک

HASS LOGO

نماینده اصلی و اولین مجری kocom کره در ایران

KOCOM
KOCOM

از فعالیتهای شرکت هاس الکترونیک علاوه بر فروش و تعمیرات سیستم

آیفون تصویری کره ای کوکوم درخواست جابجایی و یا تغییر کد سیستم

از طریق کارفرما نیز اجرا می شود.

در این پروژه پانل تک واحدی جهت مشاهده پشت در واحد و ارتباط با

فرد پشت در خریداری و نصب انجام شد و علاوه بر آن  نیاز به جابجایی

پانل استخر با پانل درب اصلی بود که این کار نیز برای ایشان انجام شد.

در این پروژه نصب و جایجایی سیستم دیجیتال  kocom  در بهمن 1400 انجام شد.

  • پروژه  : برج باغ جم
  • موقعیت :  نیاوران
  • سال اجرا : 1400/11
  • تعداد واحد : 90 واحد

نصب و جابجایی سیستم دیجیتال kocom

 این پروژه واقع درنیاوران تهران یکی از واحد های برج باغ جم به درخواست کارفرما

بعد از اتمام نصب، اجرا و راه اندازی  پانل تک واحدی خریداری شده از شرکت جهت

پشت در واحد ، نیاز به جابجایی سیستمهای خود در ساختمان نیز داشتند.

نصب و جابجایی سیستم دیجیتال kocom

تصویر فوق پانل تک واحدی کوکوم مدل  KC-C60 نصب شده جهت پشت در واحد در برج است

نصب و جابجایی سیستم دیجیتال kocom

تصویر فوق سیم بندی پشت مانیتور را نمایش میدهد .

که جهت نصب و راه اندازی مجدد مانیتور آماده شده است.

نصب و جابجایی سیستم دیجیتال kocom

سیم بندی مجدد مانیتور لابی ( نگهبانی ) ساختمان در این مرحله انجام شد.

اقدامات انجام شده در درپروژه بدین صورت است.

نصب و راه اندازی پانل و جابجایی پانل استخر با دم در

و رانژه کردن سر سیمها

( تخلیه پانل دیجیتال ، سیم بندی مجدد مانیتور لابی با صفحه جلوی در)

نصب و جابجایی سیستم دیجیتال kocom  در این  برج انجام شد و تحویل کارفرما داده شد.

جهت مشاوره و هماهنگی با ما در تماس باشید