دفتر هماهنگی : پونک

HASS LOGO

نماینده اصلی و اولین مجری kocom کره در ایران

KOCOM
KOCOM

 در تصویر نمونه تعمیر توسط شرکتهای متفرقه را مشاهده می کنید.

تعمیر با قطعه متفرقه

در این موارد که متاسفانه کم نیست با بکار گیری افراد نا آگاه به سیستم و برند کوکوم

و تعویض قطعه دستگاه با قطعات متفرقه و نامناسب برای این سیستم موجب خرابی و

تعمیر مجدد همان سیستم و متاسفانه سیستم های سایر همسایگان شدند.

تعمیر با قطعه متفرقه.

تعمیر با قطعه متفرقه دیگر و نادرست برای دستگاه اگر چه شاید

هزینه کمتری داده شود ولی در مدت کوتاهی نه تنها سیستم خود را مجددا

باید به دست متخصصین همان برند تعمیر کنند بلکه

سیستم کل ساختمان را نیز مختل خواهند کرد .

همانطور که در این مورد ذکر شد  خرابی یک قطعه از دستگاه و تعمیر آن توسط

افراد نا آگاه برای سایر ساکنین نیز دچار مشکل می شود .

شرکت هاس الکترونیک نماینده رسمی کمپانی کره ای کوکوم در ایران است .

تعمیر آيفون تصویری کوکوم در این شرکت به دست متخصصین و کارشناسان با تجربه  kocom انجام می شود.

جهت مشاوره و هماهنگی با ما در تماس باشید.