دفتر هماهنگی : پونک

HASS LOGO

نماینده اصلی و اولین مجری kocom کره در ایران

KOCOM
KOCOM

عیب یابی آیفون تصویری

متاسفانه برخی از همکاران گرامی

با نصب نا درست سیستم ها باعث خرابی زودتر

و ناراحتی مشتریان و بد نامی برند معتبری مانند kocom کره می شوند .

متخصصین شرکت هاس الکترونیک با کمک تجربه و تخصص خود عیوب و مشکلات احتمالی در نصب سیستم را پیدا کرده

و برای رفع مشکل اقدام میکنند .

که برای عیب یابی آیفون تصویری کوکوم ( بیشتر مواقع از نصب نادرست سیستم و یا سیم کشی غلط به وجود میآید) باید تبحر و تجربه کافی برخوردار بود .

نمونه های ذکر شده در زیر نشان دادها شده است .

 

عیب یابی آیفون تصویری

 

عیب یابی سیستم

 

 

عیب یابی سیستم کوکوم
جابجایی سوییچر ها و رانژ کردن سرسیم و نصب مجدد جعبه تقسیم فوق

 

عیب یابی متخصصین کوکوم
جابجایی سوییچر ها و رانژ کردن سرسیم و نصب مجدد