دفتر هماهنگی : پونک

HASS LOGO

نماینده اصلی و اولین مجری kocom کره در ایران

KOCOM
KOCOM
  • پروژه  :بتیس
  • موقعیت :  نیاوران
  • سال اجرا : 1400/4
  • تعداد واحد : 4 واحد

شرکت هاس الکترونیک نماینده آیفون تصویری کره ای کوکوم در ایران فروش و اجرای سیستمهای امنیتی ساختمان را به عهده دارد.

در اینجا نمونه ای از فعالیتهای شرکت را به تصویر کشیده ایم

نصب مانیتور و پانل ساختمان بتیس

 

متخصصین شرکت هاس الکترونیک نصب و راه اندازی سیستمهای آیفون تصویری خریداری شده را به عهده دارد.

در پروژه ای  در اینجا نصب و اجرای آن از طریق چند عکس به تصویر کشیده شده است.

ساختمان بتیس در نیاوران تهران قرار دارد کهکارفرما  سیستم آیفون تصویری خود را از شرکت

هاس الکترونیک نماینده آیفون تصویری kocom تهیه کردند و متخصصین شرکت آن را اجرا کردند.

در اینجا  مانیتور دیجیتال کره ای kocom  مدل kcv-544 تهیه و نصب و راه اندازی آن توسط متخصصین شرکت انجام شد.

 

نصب مانیتور و پانل ساختمان بتیسدر این تصویر مانیتور هندفری کوکوم  با کیفیت و وضوح تصویر بالا مشاهده می کنید.

نصب مانیتور و پانل ساختمان بتیس در تیر سال 1400 اجرا و راه اندازی شده است.

نصب مانیتور و پانل ساختمان بتیس

کارفرما در این ساختمان جهت امنیت بیشتر پانل تک واحدی برای پشت در واحد خریداری کردند.