دفتر هماهنگی : پونک

HASS LOGO

نماینده اصلی و اولین مجری kocom کره در ایران

KOCOM
KOCOM

پروژه : شهرک دانشگاه

موقعیت  :  شهید اردستانی ( منطقه 22)

تعداد واحد : 12 واحد

عیوب : در هم تنیدگی سیمها پشت پانل اصلی ساختمان

اقدامات : رانژه کردن مجدد سیمها و تعمیرات نصب آیفون تصویری

سال اجرا  :1400

تعمیرات نصب آیفون تصویری کوکوم1399

اجرای پروژه مذکور در انتهای سال 1399توسط متخصصین شرکت هاس الکترونیک انجام شد.

این ساختمان که در انتهای منطقه 22 تهران واقع شده است یکی از ساختمانهای شهرک دانشگاه می باشد.

مدیریت ساختمان به دلیل اختلال در سیستم آیفون تصویری مجتمع خود از متخصصین ما در شرکت هاس الکترونیک مشاوره گرفتند .

و بعد از بررسی های انجام شده ، قراردادی جهت مرتب کردن سیمها ( تعمیرو نصب مجدد سیستم فوق ) تنظیم گردید.

 

تعمیرات نصب آیفون تصویری کوکومتعمیرات نصب آیفون تصویری کوکومتعمیرات نصب آیفون تصویری کوکوم

تصاویری که مشاهده می کنید ، بعد از بازدید اولیه از پروژه گرفته شد .

همانطور که در تصاویر  مشهود است سیمها پشت پانل به صورت در هم تنیده و گره خورده هستند.

و موجب اختلال در کار سیستم آیفون تصویری کوکوم در این مجتمع 12 واحدی شده .

تعمیرات نصب آیفون تصویری کوکومتعمیرات نصب آیفون تصویری کوکومتعمیرات نصب آیفون تصویری کوکوم

متخصصبن با تجربه شرکت هاس الکترونیک نماینده آیفون تصویری  کوکوم  اقدام به رانژه کردن مجدد سیم ها

به صورتی که در تصاویر مشاهده می کنید کردند.

و سیم بندی را در پشت پانل  ساختمان بدین صورت انجام دادند .

در این پروژه تعمیرات نصب آیفون تصویری که در ابتدا به صورت نامظم اجرا شده بود توسط متخصصین شرکت هاس الکترونیک انجام شد.

 

تعمیرات نصب آیفون تصویری کوکومتعمیرات نصب آیفون تصویری کوکوم

و در نهایت سیم بندی در رایزر به صورت منظم و در باکس مخصوص جهت محافظت از سیستم و عمر بالای آن به کار رفته است .

تعمیرات نصب آیفون تصویری کوکوم به صورت حرفه ای در شرکت هاس الکترونیک انجام می شود.

جهت مشاوره و هماهنگی با منخصصین شرکت هاس الکترونیک نماینده آیفون تصویری کره ای کوکوم با ما در تماس باشید.