دفتر هماهنگی : پونک

HASS LOGO

نماینده اصلی و اولین مجری kocom کره در ایران

KOCOM
KOCOM

شرکت هاس الکترونیک نماینده آیفون تصویری خارجی kocom بیش از 25 سال است که در زمینه سیستمهای امنیتی ساختمان فعالیت دارد.

دوربینهای مدار بسته یکی از بهترین دستگاههای اجرا شده در ساختمانها جهت برقراری امنیت است.

در این میان برخی افراد نا آگاه جهت نصب و راه اندازی  سیستم اقدام میکنند.

با نصب و اجرای نامرتب ودر نهایت درهم تنیدگی سیمها مو جب اختلال در سیستم و نارضایتی کارفرما می شوند .

نصب مجدد سیستم دوربین مداربسته

پروژه : آرتمیس

موقعیت : بلوار ارتش

عیوب :  در هم تنیدگی و نامنظم بودن سیمها

 

نصب مجدد سیستم دوربین مداربستهنصب مجدد سیستم دوربین مداربستهنصب مجدد سیستم دوربین مداربسته

تصویر دوربینها در این پروژه با نویز شدید و پرش در تصویر همراه بود.

بعد از تماس با شرکت و طی جلسه ای با مدیریت ساختمان و اعلام هزینه جهت نصب مجدد سیستم ،

تصمیم گرفته شد تا دستگاه DVR   و دوربینها که در عکسهای فوق با اجرای درهم پیچیده تحویل داده شده بود.

سیم بندی و نصب مجدد گردد.

نصب مجدد سیستم دوربین مداربستهنصب مجدد سیستم دوربین مداربستهنصب مجدد سیستم دوربین مداربسته

در تصاویر فوق میتوانید نصب و اجرای مجدد سیستم را توسط متخصصین با تجربه شرکت هاس الکترونیک مشاهده کنید.

متخصصین شرکت با قرار دادن دستگاهها به صورت مرتب و جا گذاری در مکانهای مناسب و

نصب مجدد دستگاهها ( سیم بندی و تعویض BNC ،  فرم دادن DVR و پاورهای دوربینهای مدار بسته )

سیستم دوربین مدار بسته این پروژه بدون عیب و در نهایت با رضایت کامل کارفرما تحویل داده شد.

نصب مجدد سیستم دوربین مداربستهنصب مجدد سیستم دوربین مداربسته

تصاویر دوربینها بعد از نصب مجدد سیستم دوربین مداربسته توسط متخصصین با سابقه شرکت هاس الکترونیک

بدین گونه که در عکسها مشاهده می کنید بدون پرش و اختلال تحویل مدیریت  ساختمان شد.

جهت مشاوره و هماهنگی با متخصصین ما در شرکت با شماره های تماس ما در ارتباط باشید.