دفتر هماهنگی : پونک

HASS LOGO

نماینده اصلی و اولین مجری kocom کره در ایران

KOCOM
KOCOM

نصب نادرست سوئیچر

نصب نادرست سوئیچر

نصب نادرست سوئیچینگهای کوکوم در باکس که متاسفانه موجب اختلال در کار سیستم و عدم بازدهی

درست در اجرای دستگاهها می شود .

نصب نادرست سوئیچر

همانطور که مشاهده میکنید برخی همکاران با نصب و راه اندازی سیستم باکیفیت و کره ای کوکوم ،

بدین صورت باعث می شوند در مورد کار کرد این سیستم شبهاتی بوجود آید.

که با توجه به موارد زیاد ذکر شده در سایت متوجه می شوید که مشکل اصلی در نصب نادرست سیستم است .

و دستگاهها با رانژه کردن مجدد سیمهای باکس همان کیفیت حقیقی خود را خواهند داشت..

نصب نادرست سوئیچر