دفتر هماهنگی : پونک

HASS LOGO

نماینده اصلی و اولین مجری kocom کره در ایران

KOCOM
KOCOM

ASTRO KGP-70K گارد

تلفن نگهبانی ASTRO KGP-70K گارد

نمونه ای از مدلهای گارد نگهبانی ( تلفن نگهبانی ) با طراحی زیبا

توسط شرکت کره ای کوکوم با ظاهری زیبا و کاربرد آسان را در این بخش مشاهده میکنید .