دفتر هماهنگی : پونک

HASS LOGO

نماینده اصلی و اولین مجری kocom کره در ایران

KOCOM
KOCOM

دستگیره دیجیتال   kocom کره

 

دستگیره دیجیتال این امکان را به شما میدهد  که با زدن کد خاص و یا قرار دادن کارت مخصوص و یا تگ

که از قبل به دستگیره شناسانده شده است درب مکان مورد نظر را باز کنید .

در اینجا چند نمونه جدید از این محصول نشان داده شده است

که با زدن روی آن میتوانید مشخصات و قابلیت هر کدام را مشاهده کنید.

 

https://aparat.com/v/phyiS