دفتر هماهنگی : پونک

HASS LOGO

نماینده اصلی و اولین مجری kocom کره در ایران

KOCOM
KOCOM

تعمیر

تعمیر

در اینجا چند نمونه از نصب و رانژه کردن نادرست و اجرای مجدد همان سیستم

توسط متخصصین شرکت هاس الکترونیک نماینده kocom  کره اراعه میشود.

تعمیر 29 رانژه کردن مجدد

در اینجا سیمهای به هم تنیده شده در رایزر دیده می شود

که کارشناسان برای تعمیر و بازدید مجدد با مشکل روبرو خواهند شد .

تعمیر 29 رانژه کردن مجدد

عکس این رایزر از زاویه های مختلف گرفته شده است.

تعمیر 29 رانژه کردن مجدد

متاسفانه با خارج کردن سوئیچر از رایزر با چنین مشکلی مواجه می شوند.

تعمیر 29 رانژه کردن مجدد

در این تصویر رانژه کردن مجدد سیمها و نصب دوباره را توسط متخصصین شرکت مشاهده می کنید.

ر  تعمیر 29 رانژه کردن مجدد

تعمیر 29 رانژه کردن مجدد

این تصاویر رایزر ساختمان را مشاهده کردید.

در زیر تصویر سیم بندی نامنظم در پشت پانل آیفون تصویری نشان داده شده است.

تعمیر 29 رانژه کردن مجدد

 نصب و سیم بندی مناسب جهت کارکرد صحیح و بدون مشکل در برقرای ارتباط

پانل با مانیتور های داخل واحد و همچنین ارتباط بدون نویز و صداهای اضافی

در دستگاهها باید به صورت درست و بدون هیچ اتصال اضافه صورت گیرد.

تعمیر 29 رانژه کردن مجدد

به همین دلیل همانطور که مشاهده میکنید لحیم کاری سیمها ،

مجدداً انجام و مشکلات بوجود آمده در این مجتمع برطرف شد.

سیستم های کوکوم یکی از سیستمهای آیفون تصویری خارجی موجود در ایران است

که از کیفیت و خدمات خوبی نیز برخوردار میباشد.

متاسفانه برخی افراد نا آگاه با اجرای نا مناسب سیستم موجب می شوند

سیستم کارکرد خوب و اصلی خود را نشان ندهد.

برای ارتباط با شرکت اصلی kocom میتوانید با ما در تماس باشید.