دفتر هماهنگی : پونک

HASS LOGO

نماینده اصلی و اولین مجری kocom کره در ایران

KOCOM
KOCOM

جایگزینی پانل کوکوم

در اینجا جایگزینی پانل کوکوم را مشاهده میکنید.

در طی تماس تلفنی با شرکت برای خرید پانل کوکوم کره بعد از بازدید از پروژه ذکر شده در سعادت آباد تهران .

به دلیل دزدیده شدن پانل اصلی که یکی از برندهای معتبر خارجی بود .

درخواست جایگزینی پانل 4 واحدی آیفون تصویری کره ای کوکوم را که به گفته مدیریت ساختمان ،

( مانیتور KOCOM در واحد خود داشتند) و رضایت ایشان از کارکرد دستگاه ،و به صرفه تر بودن آن ،

با توجه به کار کرد مشابه آنها با هم ، داشتند .

و با توجه به اینکه اندازه پانل فوق کوچکتر  و هم اندازه قبلی نبوده،

متخصصین شرکت هاس الکترونیک نماینده آیفون تصویری کره ا ی کوکوم ،

مجبور به جایگزینی به صورتی که در شکل مشاهده میکنید شدند.

برای ارتباط با متخصصین شرکت هاس الکترونیک میتوانید با شماره های موجود در سایت در تماس باشید .