دفتر هماهنگی : پونک

HASS LOGO

نماینده اصلی و اولین مجری kocom کره در ایران

KOCOM
KOCOM

پروژه : 20واحدی

موقعیت :شریعتی

عیوب : اتصال برق در هم تنیدگی سیم ها و قطع شدن کابل اصلی ساختمان

سال اجرا : 1400/3

شرکت هاس الکترونیک نماینده آیفون تصویری کره ای kocom  در ایران است .

لازم است نصب و را ه اندازی سیستمهای الکترونیکی به درستی انجام شود.

نصب و اجرای منظم و درست سیستم توسط افراد حرفه ای و متخصصین همان سیستم باید انجام شود .

با اجرای ضعیف سیستم امکان خرابی و اختلال در آنهابیشتر است.

در هم تنیدگی سیمها در شریعتی

در این پروژه ، مشکل سیستم  به دلیل در هم تنیدگی سیمها در شریعتی ، ساختمان 20 واحدی بوجود آمده است.

علاوه بر قطع شدن کابل اصلی ساختمان همانطور که در شکل مشاهده می شود .

در هم تنیدگی و نامنظمی سیمها نیز علت اختلال در تصویر و صدای مانیتور آیفون تصویری در این مجتمع بود .

علاوه بر این بر روی سوئیچر kocom  نصب شده در رایزر ساختمان متاسفانه قیر ریخته شده بود.

که ممکن است عامل دیگر مشکل ساکنین بدین دلیل باشد.

همانطور که در تصاویر مشاهده میکنید قیر ریخته شده بر روی دستگاه داخل آن نیز وارد شده است.

بعد از تمیز کردن آن و رانژه کردن مجدد سیمهای رایزر تصویر و صدای مانیتور های واحد ها درست شدند.

البته به علت قطع ناگهانی کابلهای ساختمان اکثر مانیتور های

آیفون تصویری  kocom  مدل kvm-520 دچار مشکل شده بودند.

و نیاز به سرویس داشتند .که این امر توسط متخصصین با تجربه شرکت انجام شد.

 

در پایان با رضایت کامل ساکنین در این مجتمع این پروژه به اتمام رسید .

جهت مشاوره و هماهنگی با ما در تماس باشید.