دفتر هماهنگی : پونک

HASS LOGO

نماینده اصلی و اولین مجری kocom کره در ایران

KOCOM
KOCOM

پروژه : کمالی
موقعیت : فرمانیه
تعداد واحد :11واحد
سال اجرا : 1402/3
عیوب : نصب ضعیف

اقدامات : تبدیل پانل   به سوئیچر جدا و رانژه کردن سیمها

 تعمیر نصب مجدد کمالی فرمانیه

همان طور که در تصویر مشاهده می کنید سیم بندی و رانژه کردن در این قسمت به درستی انجام نشده است.
وسیمها در هم تنیده و نامنظم رها  شده که همین مورد موجب اختلال در عملکرد سیستم خواهد بود.
بعد از بررسی متخصصین شرکت هاس الکترونیک از این پروژه و طی مزاکرات انجام شده با مدیریت ساختمان.
تصمیم بر این شد ، جهت نصب مجدد سیستم هماهنگی لازم انجام شود .

تصویری که مشاهده می کنید بعد از اتمام کار متخصصین با تجربه شرکت هاس الکترونیک نماینده آیفون تصویری کره ای کوکوم  kocom است.

مرتب کردن و رانژه کردن سیمها البته به همراه سوئیچر های  kocom  که به صورت جدا گانه جهت رفع مشکلات بوجود آمده در سیستم تهیه و اجرا شد.

در ادامه رفع عیوب دیگر در سیستم را بررسی خواهیم کرد.

 

تصویر روبرو سیم بندی پانل نصب شده در این مجتمع است.

همانطور که مشاهده می کنید سیمها در هم تنیده و نامنظم هستند و امکان هرگونه اتصالی در پشت دستگاه وجود خواهد داشت .

در ادامه نمایی از رانژه کردن صحیح توسط متخصصین شرکت هاس الکترونیک را مشاهده خواهید کرد.

دراین پروژه سیم بندی پشت پانل توسط متخصصین شرکت بدین صورت انجام شد .

همانطور که مشاهده می کنید رانژه کردن سیمها پشت پانل با ظرافت و اصولی انجام و امکان هر گونه اتصال احتمالی بین سیمها وجود نخواهد داشت .

تعمیرات و نصب مجدد سیستم در این پروژه بدین صورت انجام و مشکلات در ساختمان فوق برطرف شد.

جهت مشاوره و هماهنگی با کارشناسان شرکت هاس الکترونیک نمانیده آیفون تصویری کره ای کوکوم kocom  با ما در تماس باشید.