دفتر هماهنگی : پونک

HASS LOGO

نماینده اصلی و اولین مجری kocom کره در ایران

KOCOM
KOCOM

شرکت هاس الکترونیک نماینده آیفون تصویری کره ای کوکوم در ایران است.

نصب و راه اندازی سیستمهای با کیفیت کوکوم و همچنین تعمیرات و خدمات بعد از آن را نیز به عهده دارد.

در اینجا تصویر نصب پانل کوکوم به همراه اکستنشن را که توسط گروه هاس الکترونیک نصب و اجرا شده

است را مشاهده میکنید.

نصب پانل و اکستنشن 12 واحدی

نصب پانل و اکستنشن 12 واحدینصب پانل و اکستنشن 12 واحدی

برای مجتمع 12 واحدی پانل دیجیتال کوکوم رنگی نصب و اجرا شد.

 در اینجا نصب پانل و اکستنشن 12 واحدی آیفون تصویری kocom  ساخت کشور کره جنوبی را مشاهده کردید.

جهت مشاوره و هماهنگی با مشاورین ما در شرکت هاس الکترونیک نماینده آیفون تصویری کره ای کوکوم در ارتباط باشید.