دفتر هماهنگی : پونک

HASS LOGO

نماینده اصلی و اولین مجری kocom کره در ایران

KOCOM
KOCOM

DP-203HA-

 

گوشی صوتی آیفون تصویری مدل DP-203HA

 

از مدلهای قدیمی کوکوم گوشی صوتی آیفون تصویری مدل DP-203HA است . و در صورت لزوم قابل تعمیر و سرویس میباشد .

برای مشاوره با متخصصین شرکت هاس الکترونیک نماینده اصلی کوکوم در تماس باشید .