دفتر هماهنگی : پونک

HASS LOGO

نماینده اصلی و اولین مجری kocom کره در ایران

KOCOM
KOCOM

OLD

 

 از سری محصولات قدیمی کوکوم

که توسط مهندسین شرکت هاس الکترونیک نماینده اصلی کوکوم اجرا شده  ولی  موجود نیست

اما  بیشتر  آنها قابل تعمیر هستند  .

در صورت مشاوره با مهندسین شرکت هاس الکترونیک در تماس باشید .